Visuel viking 2023 Puy du Fou
Back

Wat is een cookie?

Een 'cookie' is een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciaal deel van de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet, smartphone) via de navigatiesoftware die u gebruikt om de website - www.puydufou.com (de 'website') - te raadplegen en onder voorbehoud van de door u gemaakte keuzes betreffende cookies die zijn opgeslagen in uw browser. Dit cookiebestand maakt het voor de emittent mogelijk het apparaat te identificeren waarop het wordt opgeslagen en dit zolang de cookie geldig is of wordt opgeslagen, dat wil zeggen maximaal 13 maanden.

Als u de website raadpleegt, kan er informatie worden opgeslagen over de manier waarop onze website met uw apparaat gebruikt wordt in de vorm van 'cookie'-bestanden die op uw apparaat worden geïnstalleerd.

Tijdens uw eerste bezoek aan de website en als de Puy de Fou een cookie op uw apparaat wil plaatsen, wordt u hierover geïnformeerd door middel van een bericht onderaan de pagina. Als u na weergave van dit bericht doorgaat met browsen op de website, aanvaardt u de parametrisatie van onze cookies en bevestigt u dat u de voorwaarden van ons cookiebeleid begrijpt.

U kunt te allen tijde de parameters voor cookies aanpassen. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en de manier waarop u de parameters voor cookies kunt instellen.

 

DE COOKIES DIE WE OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

 

Functionele cookies

De functionele cookies die we gebruiken, stellen ons in staat om:

• u te identificeren als u een bezoek brengt aan onze website,
• de presentatie van onze website, toepassingen en reclames aan te passen aan de voorkeuren voor weergave van uw apparaat (gebruikte taal, resolutie),
• het gebruikte besturingssysteem etc. op een manier weer te geven die geschikt is voor de materialen en software voor visualisering en afspelen op uw apparaat,
• voor u het browsen op onze website te vergemakkelijken,
• uw ervaring als gebruiker te verbeteren door bepaalde velden van onze formulieren automatisch in te vullen.

 

Advertentie cookies

Advertenties kunnen worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Er kunnen meer gegevens worden toegevoegd om advertenties beter te personaliseren. De prestaties van de inhoud kunnen worden gemeten. Er kan informatie worden verkregen over het publiek dat de advertenties heeft gezien.

 

Analytische cookies

Als u onze website www.puydufou.com raadpleegt, installeren wij - afhankelijk van uw instellingen - cookies op uw apparaat (computer, tablet, smartphone etc.), die ons in staat stellen statistieken op te stellen en te weten te komen hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe vaak de diverse elementen waaruit onze website www.puydufou.com bestaat, worden gebruikt (bezochte rubrieken en inhoud, het gevolgde traject). Het doel hiervan is om onze diensten interessanter en gebruiksvriendelijker te maken.

 

AT Internet

We gebruiken AT Internet om het verkeer op de Puy Du Fou.com-site statistisch te meten, om de werking en inhoud ervan te verbeteren.

De AT Internet voorgestelde dienst kan niet werken zonder cookies.

De cookies die door AT Internet worden gebruikt op Puydufou.com hebben geen ander doel dan het meten van het publiek. Zij hebben daarom recht op een vrijstelling van toestemming in overeenstemming met het CNIL besluit nr. 2020-91 van 17 september 2020 (artikelen 5, 49, 50 en 51).

U kunt het gebruik van cookies door AT Internet op Puydufou.com weigeren door het onderstaande vakje aan te vinken :"

Door dit vakje aan te vinken, weiger ik de publieksmeting door AT Internet op Puydufou.com en het daaraan verbonden gebruik van cookies.

 

ContentSquare

ContentSquare is een oplossing die verkeers- en gebruiksgegevens verzamelt om de gebruikerservaring te verbeteren. De geproduceerde statistieken zijn anoniem. Klik hier om de tracking uit te schakelen.

CookieDuuerDeschrijving
_cs_id13 maandDeze cookie bevat de gebruikers-ID van ContentSquare.
_cs_s30 minutenDeze cookie bevat het aantal bekeken pagina's in de huidige sessie voor de ContentSquare-tool.
_cs_varssessiesDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om aangepaste variabelen op te slaan.
_cs_ex30 dagenDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers van de verzameling uit te sluiten.
_cs_c13 maandDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor het verzamelen van gegevens op te slaan.
_cs_optout13 maandDeze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers van de verzameling uit te sluiten.
_cs_mk30 minutenDeze cookie wordt gebruikt voor onze Google Analytics en Adobe integraties. Het stuurt een willekeurige tijdstempel in milliseconden.

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op : https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/

 

UW INSTELLINGEN VOOR COOKIES

U kunt de cookies op verschillende manieren beheren.

U kunt er te allen tijde voor kiezen uw wensen inzake cookies duidelijk te maken en aan te passen, op de hieronder beschreven manieren:

U kunt uw navigatiesoftware op zo'n manier configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of daarentegen worden geweigerd, ofwel systematisch ofwel naar gelang de emittent.
U kunt uw navigatiesoftware ook zo configureren dat u telkens opnieuw kunt kiezen of u een cookie accepteert of weigert, via een bericht dat op uw scherm verschijnt voordat er een cookie op uw apparaat kan worden opgeslagen.

 

Hoe kunt u naar gelang de browser die u gebruikt, uw keuzes aangeven?

De configuratie van het beheer van cookies en de manier waarop u uw keuzes aan kunt geven, is voor elke browser anders. Dit wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser. Hier kunt u te weten komen hoe u uw wensen wat betreft cookies aan kunt passen:

 

Internet Explorer

Menu 'Hulpmiddelen' > « Opties Internet » > 'Vertrouwelijkheid'

U kunt uw keuzes inzake cookies instellen met behulp van een cursor. Als u op 'Geavanceerd' klikt, kunt u op een handmatige en geavanceerde manier cookies beheren

Sla uw voorkeuren op door op 'OK' te klikken

 

Mozilla Firefox

Menu  'Hulpmiddelen' > 'Opties' >  'Privacy'

Paragraaf geschiedenis: In het keuzemenu 'Regels voor instandhouding' klikt u op 'de gepersonaliseerde parameters gebruiken voor de geschiedenis'

Via de parameters die worden weergegeven, kunt u uw keuzes inzake cookies en hoe lang ze worden bewaard instellen (alle cookies weigeren, cookies aanvaarden maar cookies van derden weigeren, . . .)

Sla uw voorkeuren op door op 'OK' te klikken

 

Google Chrome

Klik op het icoon 'Google Chrome personaliseren en bedienen', rechtsboven in de browserbalk

Selecteer 'Parameters' en activeer vervolgens 'Geavanceerde parameters weergeven'

In het deel 'vertrouwelijkheid' activeert u het menu 'parameters voor content'.

Stel uw keuzes voor cookies in, selecteer 'Websites van derden blokkeren'.

 

Safari

Menu  'Safari' > 'Voorkeuren' > het icoon 'Vertrouwelijkheid'

Stel uw keuzes in voor cookies (Websites van derden blokkeren)

 

Netscape 6.X en 7.X

Menu 'Opmaak' > 'Voorkeuren' > 'Vertrouwelijkheid en veiligheid' > 'Cookies'

 

Opera 6.0 en hoger

Menu 'Bestand' > 'Voorkeuren' > 'Privacy'

 

Voor meer informatie:

Voor Internet ExplorerTM
Voor SafariTM
Voor ChromeTM
Voor FirefoxTM
Voor OperaTM

 

DEFINITIES

De uitdrukking 'persoonsgegevens' verwijst naar de gegevens die alleen betrekking hebben op u op een bepaald moment, los van het apparaat dat u gebruikt.

Een 'apparaat' is elk soort materiële uitrusting (computer, tablet, smartphone, telefoon etc.) die u gebruikt om een website, toepassing, reclame etc. te gebruiken of weer te geven.

De termen 'Browserinformatie' en 'Browsen' verwijzen naar de informatie die wordt doorgegeven als u zich op een bepaald moment met een apparaat verbindt met een elektronische communicatiedienst.

Deze browserinformatie heeft voornamelijk betrekking op:

  • IP-adres (Internet Protocol) van het apparaat dat is verbonden met internet,
  • de datum en het tijdstip waarop een apparaat is verbonden met een elektronische communicatiedienst,
  • de url (internetadres) van de website waar de gebruiker vandaan komt ('referer') van het apparaat dat toetreedt tot een elektronische communicatiedienst,
  • de url (internetadres) van de internetpagina waartoe is toegetreden met het apparaat om een elektronische communicatiedienst te raadplegen,
  • het soort besturingssysteem dat door het apparaat wordt gebruikt (Windows, MacOs, Linux, Unix, BeOSetc.),
  • het soort en de versie van de navigatiesoftware die door een apparaat worden gebruikt (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera etc.),
  • de taal waarin de navigatiesoftware die door het apparaat wordt gebruikt, is ingesteld, de identificator en de inhoud van een cookiebestand dat door ons wordt opgeslagen op het apparaat